Проблеми със зърната - Multi-Mam

Болезнените зърна и болката, която майката изпитва, могат да накарат майката да се чувства неуверена в способностите ѝ да кърми. Болката негативно се отразява в отношенията ѝ с бебето, защото кърменето се превръща в агония, а не в удоволствие. Също така, болезнените зърна могат да възпрепятстват рефлекса на потичането (изтичане на кърма).

ъй като майката става все по-напрегната, започва един порочен кръг, който често води до ранно отбиване на бебето. Трябва да предложим на майката най-съвременните мерки за симптоматично облекчение и ускорено лечение, за да се предотврати ранното отбиване. Доброто консултиране на майката е наложително.

За да се избегнат едни от основните причинители на болка в зърната, съществено важно е постигането на правилно прикрепване на бебето към гърдите на кърмачката, както и постигането на правилно позициониране за самото кърмене. Когато бебето е неправилно прикрепено към гърдите на кърмачката, само зърното се засмуква и това води увреждане, защото то започва да се търка в предната част на бебешкото небце.

Въпреки това, времето, което ще е необходимо на зърната да се възстановят, може да не е най-належащия проблем за майката с наранени зърна. За нея е важно да разбере кога точно ще изпита облекчение.