Опровержение - Multi-Mam

Добре дошли на този уебсайт, който е собственост и се управлява от BioClin и / или дъщерно дружество, асоциирана или свързана с него компания (в рамките на настоящите Условия за ползване “BioClin” се отнася колективно до BioClin, Inc. и неговите дъщерни дружества, филиали и свързани компании) сайт “). BioClin поддържа сайта като услуга на своите посетители при спазване на следните условия относно използването на сайта (“Условия за ползване”). Когато използвате сайта, вие приемате Условията за ползване; ако не сте съгласни с Общите условия, не можете да използвате сайта. BioClin си запазва правото да променя периодично съдържанието на сайта и настоящите Условия за ползване без предварително уведомление.
Използване на съдържанието в сайта
Можете да преглеждате, изтегляте и отпечатвате съдържание от сайта при следните условия: (a) съдържанието може да се използва единствено за информационна цел; и б) съдържанието не може да бъде променено по никакъв начин. Не можете да публикувате, разпространявате, подготвяте производни произведения или да използвате по друг начин съдържанието, различно от изрично разрешеното.

Не можете да оформите или използвате рамкиращи техники, за да прикрепите търговска марка, лого или друга собствена информация (включително изображения, текст, оформление на страницата или форма) на BioClin без изричното писмено съгласие на BioClin. Не можете да използвате мета тагове или друг “скрит текст”, използващи името или търговските марки на BioClin, без изричното писмено съгласие на BioClin. Не може да използвате лого на BioClin или друга собствена графика или търговска марка като част от връзката без изрично писмено разрешение.

Не придобивате никакви права на собственост върху съдържание в сайта. Всяка неразрешена употреба може да доведе до правни действия от страна на BioClin.

Всички изявления, съдържащи се в сайта относно бъдещите перспективи на BioClin, са “предстоящи изявления” съгласно Законите за федералните ценни книжа. Няма гаранция, че ще бъдат постигнати бъдещи резултати, а действителните резултати могат да се различават съществено от прогнозите, оценките и обобщената информация, съдържаща се в сайта. Важни фактори, които биха могли да причинят действителни резултати да се различават съществено, включват, но не са ограничени до факторите, обсъдени в документите на BioClin SEC.
Отзиви, Коментари, Съобщения и Друго Съдържание
Можете да изпращате коментари и да предоставяте друго съдържание, стига съдържанието да не е неприлично, незаконно, заплашително или клеветническо и докато съдържанието не навлиза в поверителността или не нарушава интелектуалната собственост на трета страна. Освен това, такова съдържание не трябва да съдържа софтуерни вируси, масови писма, верижни писма или всякаква форма на “спам”. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друго физическо или юридическо лице, или по друг начин да въведете подвеждаща информация относно произхода на информацията. ”

С подаването на информация, Вие предоставяте на BioClin неограничено, безвъзмездно, постоянно, неотменяемо и напълно подлежащо на лицензиране право да възпроизвежда, използва, променя, публикува, адаптира, превежда, създава производни произведения, разпространява и показва такова съдържание по целия свят и във всяка медия. Като предоставяте информация, Вие също така представяте и гарантирате, че съдържанието е точно; притежавате или имате разрешение да използвате съдържанието, което изпращате; и че използването на съдържанието няма да причини нараняване на никое лице или организация.
Продукти и Услуги, Предлагани от BioClin на Сайта .
BioClin предлага продукти и услуги на сайта. Когато се регистрирате, за да получите продукт или услуга от BioClin на сайта, Вие приемате конкретното споразумение, приложимо за този продукт или услуга. Използването на въпросния продукт или услуга от Ваша страна, предлагани на сайта, се регулира от условията в споразумението за този продукт или услуга. С изключение на предвиденото в това споразумение. BioClin не гарантира, че описанието или съдържанието на продукта, съдържащи се в този сайт, е точно, актуално, надеждно, пълно или без грешки.