Графика на разтежа на зъбите - всичко за зъбоникненето - Multi-Mam


Графика на никненето на млечни зъбки при бебетата.

Никненето на млечните зъбки при бебетата, започва около 6-я месец след раждането, но не бива да се изненадвате, ако процесът започне между 3-я и 12-я месец. Когато процесът на никнене на зъби приключи, в устичката на бебето Ви ще са поникнали общо 20 млечни зъбчета. В последствие, млечните бебешки зъбчета се заменят с постоянни такива, като процесът на подмяната продължава през цялото детство и приключва през 21-та годишнина на Вашето бебе.

Никненето на млечните зъбки, в устичката на бебето, се случва по специално определен ред. Времето за развитие на всеки един зъб варира, но видът на захапката е винаги един и същ. Най-често зъбките никнат по двойки, като зъбките на долната челюст никнат по-бързо, от колкото зъбките на горната челюст. Препоръчваме Ви да разгледате графиката, предоставена по-долу, за да се запознаете подробно с процеса на никнене на млечните зъбки.

Графика на развитието на млечните зъбки:

Зъби:ПояваПодмяна
Долен централен резец6-10 месец6-7 година
Горен централен резец8-12 месец6-7 година
Горен латерален резец9-13 месец7-8 година
Долен латерален резец10-16 месец7-8 година
Горен първи молар13-19 месец9-11 година
Долен първи молар14-18 месец9-11 година
Горен кучешки зъб16-22 месец10-12 година
Долен кучешки зъб17-23 месец9-12 година
LДолен втори молар23-31 месец10-12 година
Горен втори молар25-33 месец10-12 година


Графика на развитието на постоянните зъби:

ЗъбиПоява
Долен централен резец6-7 одина
Горен централен резец7-8 одина
Долен латерален резец7-8 одина
Горен латерален резец8-9 одина
Горен първи моларr6-7 одина
Долен първи молар6-7 одина
Долен кучешки зъб9-10 одина
Горен първи премолар10-11 одина
Долен първи премолар10-12 одина
Горен втори премолар10-12 одина
Долен втори премолар11-12 одина
Горен кучешки зъб11-12 одина
Долен втори молар11-13 одина
Горен втори молар12-13 одина
Горен трети молар17-21 одина
Долен трети молар17-21 одина

От съществена важност е налагането на стриктни навици за поддържане на добра орална хигиена, за да може Вашето дете да притежава здрави постоянни зъби и правилна дикция. Основните причини за орален дискомфорт при децата, са лоша орална хигиена, загуба на зъби и развитието на бактериални инфекции като кариес. Оралният дискомфорт, от всякакво естество, може да откаже Вашето дете от приема на определени храни, които обострят болката.